ریخته گری فولاد های مقاوم به حرارت

ریخته گری فولاد های مقاوم به حرارت ( نسوز)

 

 

       قطعات ریخته گری  فولاد نسوز 

 

 

 

 صنعت سیمان   

 

·      زیگمنت های ورودی و خروجی کوره هاKiln outlet and Inlet Segments      

·      فلپ والو سیکلون ها Cyclone Flap Valve                                     

·      بیلچه، دیگی و نبشی های ساتلیت کولر                         Satellite Cooler

·      قطعات امرشن تیوب Immersion Tube                                       

 

 

 

 

   صنعت فولاد     

·      ساید پلیت                                                        

·  چرخ حرکت پالت                         

·      قطعات محافظ پالت

·      گریت پلیت               

 

 

    

 

  گریت پلیت

 

 

 

           

ریخنه گری فولاد نسوز 1.4823

بیلچه ساتلیت کولر

 


 

ریخته گری فولاد نسوز 1.4848

 قطعات امرشن تیوب

 

تصاویر بیشتر : قطعات فولاد نسوز

EMC

Durable+

Casting Your Dreams