کیفیت

کیفیت در اصفهان مالیبل

English Page

  

کیفیت محصول و تولیدات بزرگترین دغدغه یک سازمان برای بقا در بازار می باشد. کیفیت باعث شهرت و ایجاد غرور برای شرکت می شود. در صنعت ریخته گری کنترل فرآیند تولید به علت وجود عوامل زیاد تاثیر گذار کار بسیار مشکلی می باشد. در برخی موارد کنترل همه عوامل ممکن و اقتصادی نیست . به همین دلیل در بسیاری از کارخانجات ریخته گری فولاد مدیران تضمین کیفیت برای عیوب صفر  Zero Defect  برنامه ریزی و فعالیت  نمی کنند ولی برای جلب نظر مشتریان و کاهش دوباره کاری آنها، سیاست عدم ارسال قطعات معیوب را انتخاب و دنبال می کنند

 

کیفیت در شرکت اصفهان مالیبل به صورت فرآیندی سیستماتیک دیده می شود که کلیه کارکنان تولیدی , اداری , خدماتی , مدیران و حتی سهامداران شرکت در آن نقش ایفا می کنند.دراین شرکت تلاش گسترده ای برای کنترل فرآیند های تولید در جریان می باشد تا نوسانات تولید کنترل و خنثی شوند. ولی دامنه وسیع قطعات و آلیاژهای تولیدی این شرکت، تضمین عدم وجود عیوب را غیر ممکن می سازد. به هر صورت در این شرایط، باید قطعات برگشتی معیوب را به صفر نزدیک کند تا بیشتر از پیش در عصر رقابتی حاضر پاسخگوی مشتریان خود باشد.این حرکت از سال 1392 در این شرکت شروع شده و در  حال تکمیل و ویرایش می باشد.امید است که تا پایان سال 1394 موفق به اجرای این طرح شویم.

 

یکی دیگر از فعالیت های بدیع ما در واحد تضمین کیفیت استفاده از FMEA برای پیش بینی و جلوگیری از ایجاد عیوب است.با این ابزار ما توان شناخت عیوب ممکن در قطعات و شناسایی فرآیند ها و عوامل ایجاد کننده عیب را بدست خواهیم آورد.با استفاده از این اطلاعات می توان برنامه

کنترل فرآیند و محصول را تدوین نمودQuality Control Plan

 

بهبود مستمر محصولات و فرآیند ها نیز از اولویت های شرکت اصفهان مالیبل می باشد.به همین دلیل روش اجرایی دقیق و سخت گیرانه ای در شرکت تدوین شده و در حال اجراست. با ثبت و ضبط نتایج اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه آنها را در طراحی محصولات جدید با کیفیت با لاتر و هزینه کمتر بکار می بندیم.

 

در آخر, کیفیت مربوط به مشتریان می باشد و نظر انها در مورد محصولات و خدمات شرکت اصفهان مالیبل معیار قضاوت در مورد ما می باشد. امید است همانند سالیان گذشته با ارسال و بیان نظرات و انتقاد های سازنده خود ما را در پیشرفت و ارتقای هرچه بیشتر یاری نمایید.

  

EMC

Durable+

Casting Your Dreams