ریخته گری مونل

مونل ASTM A494 M35-1

آلیاژ های ریخته گری نيكل – مس

مطابق استاندارد A494 آلياژهاي اين گروه M-35-1 ، M-35-2 ،‌ M-30H ، M25S و M-30C مي‌باشند. آلياژهايي كه سيليسيم كمتر از 2% معمولاً همراه با آلياژهاي نيكل مس و مس نيكل كار شده در پمپها، والوها و اتصالات ريختگي جهت مقاومت به خوردگي به كار مي‌روند.

آلیاژ M35-1 معادل  متریال کار شده مونل 400 (UNS N04400) پرکاربرد ترین آلیاژ این گروه می باشد. خواص فیزیکی این آلیاژ به شرح زیر می باشد.

چگالی مونل   kg/cm3  8/87

نقطه ذوب مونل  C01327

افزایش طول خطی مونل بر درجه سانتیگراد 14

ترکیب شیمیایی مونل M35-1  مطابق استاندارد ذکر شده به شرح زیر می باشد:

Ni

P

S

Nb

Fe

Cu

Mn

Si

C

 

Bal

 

 

 

 

26

 

 

 

Min

0.03

0.02

0.5

3.5

33

1.5

1.25

0.35

Max

 

مطابق استاندارد  ASTM A494 آلیاژ M35-1 بدون عملیات حرارتی و با ساختار ریختگی قابل استفاده می باشد.عملیات حرارتی یکنواخت سازی برای قطعات با مقاطع ضخیم و مقدار آهن نزدیک به حد بالای ترکیب شیمیایی می تواند باعث افزایش مقاومت به خوردگی گردد. عملیات حرارتی هموژن سازی معمولا در دمای 820 تا 930 درجه سانتیگراد انجام می گردد.

خواص مکانیکی مونل M35-1  براساس استاندارد A494  مطابق جدول زیر می باشد:

% E

YS (MPa)

UTS (MPa)

 

25

170

450

Min

 

مونل 400 در محیط های احیایی مقاومت به خوردگی عالی دارد ولی به علت عدم وجود کرم در اسید نیتریک و در حضور یون های فریک، کوپریک و حتی اکسیژن در اسید کلریدریک سرعت خوردگی افزایش می یابد.

در ریخته گری مونل با توجه به تاثیر شدید گوگرد در مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی این آلیاژ، آشنایی با تکنیک های تصفیه مذاب و حذف گوگرد اهمیت زیادی دارد. همچنین با توجه به جذب گازهای هیدروژن و نیتروژن گاز زدایی مناسب در تولید قطعات سالم حایز اهمیت می باشد.

در شرکت اصفهان مالیبل، تکنولوژی ریخته مونل مطابق با استاندار2018 ASTM A494 تدوین شده و ریخته گری انواع قطعات پمپ و شیرهای مقاوم به خوردگی از جنس مونل امکان پذیر می باشد.

 

 

 


EMC

Durable+

Casting Your Dreams