چدن نای رزیست

چدن های نیکل دار آستنیتی

English Page

 خواص چدن های نای رزیست                                                                                                                                                         

 

چدن نای رزیست چدنی است با مقدار کافی نیکل که باعث پایداری آستنیت و ایجاد خواص استثنایی می شود. خواص و ترکیب شیمیایی این چدن ها در استاندارد های مختلف تعریف شده اند. استاندارد DIN 1694 و ASTM A439 و ASTM A436 از این جمله می باشند.

 

DIN 1694 

چدنهای نای رزیست به دو گروه خاکستری و داکتیل تقسیم می شوند.با گذشت زمان چدن داکتیل آستنیتی به علت استحکام و انعطاف پذیری بهتر و خواص دمای بالای بهتر معمول تر می شوند.هر چند چدنهای خاکستری آستنیتی قیمت پایین تر، ماشینکاری آسان تر و مشکلات فنی کمتری برای ریخته گری دارند. بطور کلی خواص این نوع چدن ها به شرح زیر می باشد:

 

  • مقاومت به خوردگی   چد ن نای رزیست برای کاربرد در آب های شور، محلولهای نمک دار، آب دریا،اسید های ضعیف،بازها و مایعات نفتی مناسب می باشد.مقاوت این چدن ها نسبت به چدن های معمولی و کم آلیاژ بسیاربهتر است.خوردگی نای رزیست به صورت یکنواخت می باشد و به شکل موضعی نیست.
  •  
  • مقاومت به سایش  لاینر سیلندر،اسلیو ها و رینگ های سایشی همچنین بقیه قطعاتی که در معرض سایش فلز به فلز هستند از الیاژ نایرزیست ریخته گری می شوند.
  •  
  • چقرمگی و خواص دمای پایین  نای رزیست ها در دمای پایین بسیار بهتر از چدن خاکستری هستند.
  •  
  • مقاومت  در دمای بالا   به علت مقاومت مناسب در برابر اکسید شدن چدن نای رزیست خاکستری تا دماهای 700 درجه سانتیگراد کاربرد دارند. ولی به علت خصوصیات بهتر نای رزیست داکتیل در بیشتر از 310 درجه سانتیگراد جایگزین نوع خاکستری آن شده است.

 

اضافه ابعاد مدلسازی ( انقباض جامد) چدن های نای رزیست با افزایش مقدار نیکل کاهش می یابد. تا حدود 24 درصد نیکل انقباض 2% برای مدل در نظر گرفته می شود. از 25 تا 32% نیکل 1/5% اضافه ابعاد در نظر گرفته می شود.

 

ASTM A436 Gray Ni-Resist Iron

 

 

 

 

ASTM A439 Ductile Ni-Resist Iron 

 

 DIN 1694

 

  

EMC

Durable+

Casting Your Dreams