قیمت قطعات ریخته گری فولاد

پارامترهای قیمت قطعات ریخته گری فولاد

English Page

 عوامل موتر بر قیمت قطعات ریخته گری ماسه ای:

 
1 -شکل و هندسه قطعه 
2-نوع آلیاژ و درصد عناصر آلیاژی
3- تعداد سفارش 
4-خواص مکانیکی و عملیات حرارتی مورد نیاز
5-حساسیت کاربرد و تست های مورد نیاز


شکل و هندسه قطعه 
 
وجود حفره های داخلی،تعداد و ضخامت ماهیچه ها،جداره های نازک، طویل بودن،شکلهای پیچیده،در یک راستا نبودن سطح جدایش، نیاز به بیشتر از یک سطح جدایش، وجود لبه ها و زاویه های معکوس و عدم تقارن باعث افزایش هزینه های فرآیندهای  مدلسازی، قالبگیری و مونتاژ قالب می گردد.
 همچنین امکان ایجاد عیوب ریخته گری مانند سرد جوشی، کم آمد، جابجایی ماهیچه، خیز ماهیچه، پلیسه، ماسه کنی، تاب، و دیگر مشکلات مشابه بیشتر شده و نرخ خرابی و ضایعات قطعات بیشتر می گردد.


نوع آلیاژ و درصد عناصر آلیاژی
 
عناصر آلیاژی با توجه به خواص و تاثیری که ایجاد می کنند، در فولاد به کار می روند. ارزان ترین عنصر الیاژی در فولاد کربن است به ترتیب ارزش و قیمت عناصر آلیاژی  معمول مورد استفاده در فولادها منگنز، سیلیسیم، کرم، تیتانیوم، مولیبدن، نیکل، نیوبیم و وانادیوم می باشند. البته تولید فولاد های کم کربن و فولادهای خاص نیز نیاز به هزینه های اضافی برای تصفیه و عملیات مذاب می باشد. تعدد عناصر آلیاژی و بسته بودن دامنه ترکیب نیز از عوامل موثر در قیمت هستند.
 
 
تعداد سفارش
 
تعداد سفارش قطعه ریخته گری در هزینه های مدلسازی، تدوین تکنولوژی ریخته گری، روش و مواد قالبگیری و موارد مشابه تاثیر دارد.
 
 
 
خواص مکانیکی و عملیات حرارتی مورد نیاز

فولاد ها قابلیت عملیات حرارتی دارند با تغییر روش و نوع عملیات رارتی دامنه وسیعی از ساختارها و خواص مکانیکی را می توان در فولاد های مستعد ایجاد نمود. عملیات حرارتی آنیل و نرماله عمومی ترین عملیات حرارتی بعد از ریخته گری می باشند که برای یکنواخت سازی ساختار قطعات و کاهش تنش های ناشی از انجماد و انقباض انجام می شوند. در برخی موارد عملیات های پرهزینه و چند گانه ای برای حصول خواص مناسب انجام می شود. از جمله در فولاد های مارتنزیتی ریختگی برای ایجاد شرایط بهینه نرماله، کوییچ در آب یا روغن و تمپر به ترتیب انجام می شوند. انجام عملیات حرارتی با توجه به صرف انرژی، استهلاک تجهیزات در دمای بالا و هزینه های جانبی دیگر باعث افزایش قیمت قطعات خواهد شد.
 
 
 
حساسیت کاربرد و تست های مورد نیاز

هرچه حساسیت قطعات در یک کاربرد بیشتر باشد تمهیدات لازم در فرآیندهای تولید و آزمایشهای لازم جهت صحه گذاری سلامت قطعه بیشتر می گردد. این ازمایشها و تمهیدات مستلزم هزینه های اضافی بوده و در نهایت قیمت تمام شده قطعه را افزایش خواهد داد
 
 
 
 
 
 
 

EMC

Durable+

Casting Your Dreams