چدن پر سیلیسیم

چدن پر سیلیسیم مقاوم به خوردگی

English Page

چدن پر سیلیسم مقاوم به خوردگی

   چدن ها خانواده بزرگی از آلیاژهای آهنی هستند که به علت مواد اولیه ازران قیمت تولید آسان و صرفه اقتصادی کاربردهای زیادی در صنعت دارند. سیلیسم از مهمترین عناصر آلیاژی در چدن هاست. با بالا رفتن مقدار سیلیسم در چدن مقاومت به خوردگی و دمای بالا افزایش می یابد. چدن های پرسیلیسم مقاوم به خوردگی 14 تا 17 در صد سیلیسم دارند. این نوع اسیدها تقریبا در برابر اسید نیتریک و سولفوریک در تمام غلظت ها و دماها مقاوم هستند.

باتوجه به مقاومت مناسب در برابر اسیدها این چدن ها برای حمل اسیدها و محیط های در تماس با اسید های معدنی به جز اسید فلوئوریک به کار می روند. از جمله کاربردهای این آلیاژ در ساخت تجهیزات تولید اسید سولفوریک نیتریک ، صنایع پتروشیمی و کود شیمیایی، مواد منفجره اسیدشویی فلزات و آندهای حفاظت کاتدی می باشد.

 

 

EMC

Durable+

Casting Your Dreams