تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه در اصفهان مالیبل

English Page

 شرکت اصفهان مالیبل در سالیان گذشته همواره در زمینه ریخته گری و تولید قطعات از آلیاژهای مختلف آهنی و پایه نیکل پیشرو بوده است. تاکنون تکنولوژی ذوب و ریخته گری آلیاژ ها و قطعات مختلفی در این شرکت تدوین و به صورت کاربردی در آمده است. استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ریخته گری و تولید با تیم فعال تحقیق و توسعه شرکت محقق شده است. جهت تسهیل و افزایش دقت محاسبات سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری نرم افزار محاسبه راهگاه و تغذیه با استفاده از جدید ترین دستاورد های علمی در زمینه ریخته گری تهیه شده و در حال استفاده می باشد. از جمله پروژه های تحقیقاتی انجام شده در واحد تحقیق و توسعه که به تولید صنعتی رسیده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 

EMC

Durable+

Casting Your Dreams